CT-kolografi 2019

Hands-on workshop 06.–08. november, Thon Hotel Opera

100 % av deltagerne har i evalueringen svart at de vil anbefale CT-kolografi workshopen til sine kollegaer, så meld deg på nå for å sikre deg plass på årets workshop.

Ekspert og gründer av Virtual Colonoscopy Teaching Centre Dr. Philippe Lefere, samt PhD og radiograf Carsten Lauridsen er ansvarlige for programmet også i år.

Læringsmål: Deltageren skal etter endt kurs ha fått oppdatert og utviklet kunnskap om CT-kolografi. Deltageren skal få ferdigheter i planlegging, gjennomføring og etterarbeid med CT-kolografiundersøkelser. 

Målgrupper: Radiologer, radiografer og andre som jobber med CT-kolografi. 

Program: Klikk på den blå knappen merket program for å se det preliminære programmet.

Workshopen og casene vil bli utført på arbeidsstasjoner, hvor gjerne en radiolog og en radiograf fra samme sted kan sitte sammen to og to. 

  • Workshop med lunsj og pausebevertning: NOK 6900 alt inkludert
  • Hotell med frokoster og middager hver kveld: NOK 2600 alt inkludert 

Ekstra overnatting (tilknytningsdøgn) bestiller du selv ved å klikke her
Dersom prisen du får opp for rom og frokost med rabatt på hotell Opera blir høyere enn kr 1345, så gi beskjed til hotellet at vi har en avtale om makspris for tilknytningsdøgn på kr 1345.

Har du spørsmål ta kontakt med fagutviklingsleder Hans Flaata: radfag@radfag.no 

Merk: Kursmateriellet distribueres elektronisk til deg via e-post noen dager før kurset starter.

Kurssidene er under utvikling, og vil snart være på plass. 

Inntil sidene er klare kan du melde deg på CT-kolografi 2019 ved å sende e-post til kurs@radiograf.no eller ved å trykke på knappen under. Når du melder deg på, er det viktig at du skriver navn og adresse til deg, hvilket kurs det gjelder, (CT-kolografi 2018) om du skal ha hotell, kun delta på middag 1. kvelden, eller ingen av delene. I tillegg må du opplyse om hvor fakturaen skal sendes med eventuelle PO-nummer eller referanser. Vi trenger også å vite allergier eller andre behov for tilrettelegging.

Påmelding

Program

Til toppen