CT-kolografi 2020

Hands-on workshop 11.–13. november, Thon Hotel Opera

100 % av deltagerne har i evalueringen svart at de vil anbefale CT-kolografi workshopen til sine kollegaer, så meld deg på nå for å sikre deg plass på årets workshop.

Ekspert og gründer av Virtual Colonoscopy Teaching Centre Dr. Philippe Lefere, samt PhD og radiograf Carsten Lauridsen er ansvarlige for programmet også i år.

Læringsmål: Etter endt workshop skal deltageren ha fått oppdatert kunnskap om og utviklet ferdigheter i CT-kolografi som bildediagnostisk metode. Deltageren skal ha fått ferdigheter i planlegging, gjennomføring og etterarbeid med
CT-kolografiundersøkelser.

Målgrupper: Radiologer, radiografer og andre som jobber med CT-kolografi. 

Workshopen og casene vil bli utført på arbeidsstasjoner, hvor gjerne en radiolog og en radiograf fra samme sted kan sitte sammen to og to. 

  • Workshop med lunsj og pausebevertning: NOK 6900 alt inkludert
  • Hotell med frokoster og middager hver kveld: NOK 2800 alt inkludert 

Ekstra overnatting (tilknytningsdøgn) bestiller du selv ved å klikke her
Dersom prisen du får opp for rom og frokost med rabatt på hotell Opera blir høyere enn kr 1345, så gi beskjed til hotellet at vi har en avtale om makspris for tilknytningsdøgn på kr 1345.

Har du spørsmål ta kontakt med fagutviklingsleder Hans Flaata: radfag@radfag.no 

Merk: Kursmateriellet distribueres elektronisk til deg via e-post noen dager før kurset starter.

Påmelding

Program

(Programmet blir publisert så snart det er klart). 

Til toppen