Leverandører

Kjære leverandør,

I henhold til avtalen mellom Leverandørforeningen for helsesektoren og Den norske legeforening, er det ikke utstillinger på fagtilbudene som profileres her.

• Leverandører er velkommen til å møte fagmiljøet som vanlige deltagere, og benytter eventuelt påmeldingsfunksjonen og betaler deltageravgift.
Vi gjør oppmerksom på at som deltagere vil leverandørrepresentanter ikke få benytte arbeidsstasjonene, men kan likevel følge hele programmet etter eget ønske. Leverandører som deltar må også opptre som deltagere i salen, og kan ikke bruke salen til salg og markedsføring.

• Leverandører som velger hotell i radfag sin påmelding, får også middag sammen med de andre deltagerne hver kveld inkludert.

• Leverandører kan også kontakte hotellet og kjøpe møterom/areal til å for eksempel ha stand, utenom salen hvor arrangementene holder til.
Kontakt hotellet direkte per e-post og henvis til arrangementet, for å få informasjon om mulighetene. Eventuelt kjøp må bestilles og betales direkte til hotellet.
Noen arrangementer er helt avhengig av leverandørenes arbeidsstasjoner, for å få gjennomført de praktiske øvelsene. Det er et samarbeid hvor deltagerne oppgir hvilken leverandør de har arbeidsstasjon fra, og hvor de aktuelle leverandørene dekker kostnadene ved å levere det nødvendige antallet arbeidsstasjoner.
Arrangementene har ikke inntekter fra leverandørene for eksempel fra ustilling, sponsing etc., i henhold til avtalen mellom leverandørforeningen og Den norske legeforening.

• Informasjon og påmelding finner dere her: www.radfag.no

• Les om avtalen her: http://tidsskriftet.no/article/1758422/

• Les om leverandørforeningen og finn avtalen her: http://www.lfh.no/

Velkommen til deltagelse!

Vennlig hilsen
Hans Flaata

Til toppen